"Luomuelämää"

Nurmikoti kehittää vanhuspalvelujaan tavoitteena tarjota asukkaille mahdollisuutta luonnolliseen ja luonnon-läheiseen elämään, vastakohdaksi laitosmaiselle asumiselle ja elämäntavalle.

Luonnonläheinen asuinalue on runsasvirikkeinen, aistielämyksiä tarjoava, esteettinen ja voimavaroja elvyttävä ympäristö.

Luonnon tuottamia positiivisia terveysvaikutuksia hyödynnetään asukastoiminnassa jatkuvasti ja suunnitellusti.


Hoitajien sähköposti

Lähetä sähköpostia