Palveluajatus ja toimintaperiaatteet

Nurmikodin palveluajatuksena on henkilökunnan toimintatapojen sekä hoitoympäristön jatkuva ja tavoitteellinen kehittäminen vanhusten erityistarpeet huomioivaksi.

Lähtökohtana on positiivinen vanhuskuva, vanhusten hyvinvoinnin tärkeyden ymmärtäminen ja heidän ikäryhmänsä arvostaminen osana sukupolvien ketjua, yhteiskunnallisesti merkittävänä ja kunnioitettuna väestönosana.

Nurmikodin hoito-ideologiaan kuuluvat kristilliset arvot, inhimillisyys ja humaani hoito. Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kuuluu hoitohenkilö-kunnan kiinnostu-neisuus vanhusten hyvinvoinnista, paneutuminen jokaisen asukkaan tarpeisiin ja tilanteeseen, empaattinen
asennoituminen sekä hyväntuulisuus ja huumori.

Suhtautuminen asukkaisiin on kannustavaa ja voimavaralähtöisesti omatoimisuutta tukevaa.

Hoitajien sähköposti

Lähetä sähköpostia